منوی دسته بندی

کد دهی ریموت

روش اول:

روش اول: زدن کلید داخل دستگاه مرکزی (LEARNING CODE) و پس از آن فشردن یکی از کلیدهای ریموت.
روش دوم: روشن کردن خودرو (“On” کردن “Acc”) و زدن ۷ مرتبه کلید ریست و پس از آن فشردن یکی از کلیدهای ریموت.

HUATAI.12

پاک کردن کد ریموت ها:

روش اول: فشردن کلید داخل دستگاه مرکزی (LEARNING CODE) بمدت ۴ ثانیه.
روش دوم: زدن ۷ مرتبه شاسی “Reset” در زمان “On” بودن “Acc” که باعث روشن شدن “Led” می‌گردد و سپس ۷ مرتبه دیگر زدن شاسی “Reset”، آژیر ۳ مرتبه آلارم می‌زند و تمامی کدها پاک می‌شوند.

مدیر وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید